02 november 2020
Terug

Nieuwsbrief Energy Ommen november 2020

Beste leden, ouder(s)/verzorger(s):

Hier volgt een nieuwe nieuwsbrief met de huidige zaken vanuit Energy:


Na de noodoproep in augustus hebben zich gelukkig nieuwe bestuursleden gemeld. Hieronder stellen zij zich aan u voor: 


Bestuur Energy

Lieuwke Kampman: Voorzitter 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lieuwke Kampman-Mulder, getrouwd met Marcel en samen hebben we vier kinderen; Yade, Ferran, Raffe en Tare. Ik ben werkzaam als directeur op een basisschool in Zwolle en heb vanuit die baan al de nodige ervaring met voorzitterschap. Yade zit al een aantal jaren op gym, ze is gestart bij de recreatie en zit nu op de springselectie. Tare heeft een tijdje meegedaan met peutergym en hoopt dat binnenkort met de kinderopvang weer te gaan doen. Toen de noodoproep kwam, heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij het bestuur. Het zou toch zonde zijn als er in Ommen geen gymvereniging meer zou zijn. Ik ben blij dat er meer mensen zich hebben aangemeld en we met elkaar nu een mooi bestuur kunnen vormen. Samen gaan we proberen Energy verder te laten groeien!


Therésia Stobbelaar: Secretaris

Hallo allemaal,

Mijn naam is Therésia Stobbelaar-Verhoek. Samen met Rijk hebben wij 2 kinderen; Eline en Rik. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als financieel administratief medewerkster. Ook heb ik de nodige ervaringen opgedaan in diverse bestuurlijke functies. Onze dochter Eline zit bijna 2 jaar op gym en gymt bij de recreatie. Toen ik de noodoproep zag kon ik geen 'nee' zeggen tegen een vrijwillige functie binnen het bestuur. Het zou ontzettend jammer zijn dat Energy zou moeten stoppen en Ommen geen gymvereniging meer zou hebben. Waar moeten de kinderen dan met plezier gaan gymmen? Hieruit voortvloeiend kwam de functie als secretaris en ik ben blij dat er zich meer mensen hebben opgegeven. Samen proberen wij er wat moois van te maken en Energy verder uit te bouwen tot een mooie en fantastische gymvereniging.


Marlien Hekman: Activiteiten

Mijn naam is Marlien Hekman en ik heb me enkele maanden terug al voorgesteld, toen ik me aansloot bij het bestuur. Ik ben getrouwd met Martin en we hebben samen 3 kinderen: Zara, Nora en Roan. De oudste Zara zit al sinds haar 4e bij de vereniging, maar vanaf haar 6e op turnen. Ze traint zowel bij de toestel -en springselectie en heeft er veel lol aan. Mede namens haar ben ik bij het bestuur gegaan, want zonder een turnvereniging had mijn dochter niets wat betreft sport. Dat kon ik niet laten gebeuren. Vandaar mijn inzet en motivatie om samen te gaan werken met een nu opgezet fijn bestuur!


Marjan Visker: PR en Communicatie

Mijn naam is Marjan Visker-Leemhuis. Ik woon sinds 2004 in het prachtige Ommen. Ik ben getrouwd met Martijn en we hebben samen 2 kinderen, Joni van 8 en Juna van 6. Ik ben werkzaam als docent Haarverzorging op het MBO in Hoogeveen. Bestuurschap is een nieuwe uitdaging voor mij, maar ik heb er zin in.

Onze meiden zijn beide ook lid van de gymvereniging. Joni zit nu 1 jaar bij de recreatie en turnt ook bij jong talent. Juna is sinds begin van dit jaar ook gestart met gymmen bij de recreatie groep. Toen ik de noodoproep voorbij zag komen, kon ik niet anders dan reageren. Ik hoop dat we met deze nieuwe groep de club weer nieuw leven in kunnen blazen.


Willem ter Avest: Penningmeester

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Willem ter Avest, 50 jaar. Ik werk bij de GGD IJsselland en ik woon in Ommen met mijn vrouw Maria en onze zoon Marein van 6. Samen met hem heb ik een paar jaar geleden meegedaan met Ouder & Kindgym en toen bleek dat de vereniging op zoek was naar nieuwe bestuursleden heb ik mij aangemeld. Inmiddels zit ik alweer drie jaar met veel plezier in het bestuur als penningmeester. 


Ivonne Saueressig: Sponsoring

Mijn naam is Ivonne Saueressig, getrouwd met Matthias en moeder van 3 kinderen. Onze jongste dochter, Romy, turnt al enkele jaren met veel plezier bij de toestel selectie. Het zou niet alleen voor haar, maar voor heel veel kinderen en volwassen een groot gemis zijn als Energy Ommen niet meer zou bestaan. Daarom heb ik me als bestuurslid aangemeld en gelukkig met mij nog enkele anderen. Samen met deze enthousiaste groep mensen willen we de vereniging weer gezond en toekomstbestendig maken. 

In mijn werk als vrijwilligersmakelaar in de gemeente Dalfsen ondersteun ik vaak verenigingen en organisaties bij bestuurlijke zaken. Ik wil mijn kennis op dit gebied ook voor Energy Ommen inzetten en op deze manier bijdragen zodat Energy Ommen een vitale en voor iedereen toegankelijke vereniging blijft waar nog heel lang met veel plezier geturnd kan worden. 


Marieke Woertink: Mailbeheer en Sponsoring 

Hallo, een paar maanden geleden had ik mij al aangemeld voor het bestuur, maar dit bestuur was nog zo klein en we hadden veel meer hulp en goede bestuursleden nodig. Die zijn er nu gelukkig! Mijn dochter Leonie zit al een aantal jaar op Springselectie, met plezier. Sport vind ik heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek als mentaal. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouderen. Ik ben een geboren en getogen Ommenaar, getrouwd en trotse moeder van 2 meiden. In mijn dagelijkse leven ben ik fotograaf, werk in een winkel en doe de administratie van mijn man. Ik hoop mijn talenten in te kunnen zetten voor de vereniging en er samen weer een bloeiende vereniging van te maken.


Anita ‘t Jong: Personeel, Opleidingen en Wedstrijden 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Anita ‘t Jong-de Jonge. Ik ben getrouwd met Peter en samen hebben we 3 kinderen: Jasmijn, Thijmen en Noud. Jasmijn zit al een tijdje op gym. Ze is begonnen bij de recreatie en jong talent en daarna overgestapt naar de springselectie. Ik werk als intern begeleider en remedial teacher in het basisonderwijs. Daarnaast geef ik een dag in de week les aan een bovenschoolse plusklas voor groep 7 en 8. Naast ons drukke gezinsleven heb ik sinds vorig jaar een eigen praktijk aan huis op het gebied van kindercoaching en remedial teaching. Het bestuur van een gymvereniging is niet helemaal nieuw voor mij. Van kleins af aan heb ik zelf geturnd, daarna lesgegeven, gejureerd en in het bestuur gezeten bij mijn oude vereniging. Toen de noodoproep van Energy voorbij kwam, was het eerste wat ik dacht: “Het zal toch niet gebeuren dat er in Ommen geen gymvereniging meer zal zijn.” Vooral ook omdat ik zie dat mijn dochter geniet van het springen bij de springselectie. Vandaar dat ik mij heb aangemeld en zo hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om samen zo’n mooie vereniging in stand te houden.Van links naar rechts, van boven naar beneden: Marlien Hekman, Anita ’t Jong, Lieuwke Kampman, Therésia Stobbelaar, Yvonne Saueressig, Marjan Visker en Marieke Woertink. Willem ter Avest en Ilse Kodden ontbreken op de foto


Ilse Kodden heeft de ledenadministratie overgenomen. Zij zal niet in het bestuur deelnemen. We zijn heel blij dat ze deze taak oppakt!


We kunnen het niet alleen: ouderhulp!

Zoals u hierboven kunt lezen is het bestuur gevormd. We zullen onze best doen om dit zo goed mogelijk te doen, maar kunnen dit natuurlijk niet alleen. We vragen u, als ouders, om ook een bijdrage te leveren want samen maken we de vereniging! Via onderstaande link kunt u aangeven welke taak u binnen de vereniging wilt oppakken. Mocht u geen taak willen doen, dan kunt u dit ‘afkopen’ door €10 te betalen. Graag invullen voor vrijdag 20 november.


Formulier ouderhulp Energy Ommen 2020


Missie en visie bestuur

Het nieuwe bestuur van Energy Ommen heeft een nieuwe missie en visie voor ogen; de vereniging verder vormen en uitbouwen tot een levendige en saamhorige vereniging met betrokken leden en ouders met als kernactiviteit gymnastiek. Er is voor haar leden een aantrekkelijk aanbod in een veilige sportomgeving, waarin iedereen zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. Energy Ommen is zichtbaar maatschappelijk betrokken en heeft een aanbod voor speciale doelgroepen. 


Om onze missie en visie te laten slagen willen wij zoveel mogelijk kinderen op een gezonde manier laten bewegen, waarbij ruimte is voor plezier tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten binnen onze vereniging. Gedurende het seizoen organiseren wij diverse activiteiten, zoals; eieractie, instuif, kamp, uitvoering, onderlinge wedstrijd, pepernotenactie, pietengym, en nog veel meer. Door de samenwerking tussen bestuur, leiding, ouders, commissies én de betrokkenheid van leden, heeft het bestuur de ambitie om een gezonde en groeiende vereniging neer te zetten en de continuïteit met goed opgeleide trainers te waarborgen. Wie aan gymnastiek wil doen, is dus bij Energy Ommen meer dan welkom!!


Instuif

Woensdag 14 oktober in de herfstvakantie, vond de instuif van de gymvereniging plaats. Als eerste konden de allerkleinsten zich een uurtje vermaken, daarna waren de kinderen van groep 3 t/m 8 aan de beurt. Er was veel animo en we hebben veel kinderen plezier zien maken. Het was een geslaagde en gezellige middag!Pepernotenactie

20 november gaan we van start met de verkoop van pepernoten, met als doel onze kas van de vereniging te vullen. We hopen uiteraard op een goede verkoop! We houden u hiervan tzt op de hoogte via de sociale media.


Corona

Helaas hebben we nog steeds met Corona te maken. Wij hopen als vereniging zo lang mogelijk open te kunnen blijven. Om besmettingen binnen onze vereniging te voorkomen hebben wij ook uw hulp en aandacht nodig. Uw en onze gezondheid staan voorop en daarom wijzen wij u nogmaals op het volgende;


Algemeen:

- Geef elkaar de ruimte

- Toiletgebruik tot het minimum beperken

-  Kom niet te vroeg op de training

-  Het dragen van een mondkapje is niet verplicht maar wel wenselijk

- Voor individuele sportdeelname van 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen met een minimale afstand van 1,5 meter én inachtneming van de geldende corona maatregelen

- Kom in sportkleding

- kleedkamer en douches zijn gesloten


Ouders/verzorgers:

Ga niet mee in de Sporthal, maar wacht buiten op je kind bij het halen en brengen.        


Verder zijn de algemene richtlijnen vanuit het RIVM nog steeds van toepassing:

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neus verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.

  • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.

  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

  • Was je handen regelmatig met water en zeep 


Zodra er nieuwe maatregelen door het kabinet kenbaar worden gemaakt en dit ook voor ons als vereniging van toepassing is, hoort u dat uiteraard van ons. 


Met een hartelijke groet,

Het bestuur van Energy Ommen


Nieuwsbrief Energy Ommen november 2020

Contact

Energy Ommen
Slagenweg 3
7730 AC Ommen
info@energy-ommen.nl

Sponsoren