Bestuur

Ons bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken. Binnen ons bestuur zitten leden met ieder zijn eigen taken. Vindt hieronder wie welke taak heeft:

Naam bestuurslid Functie in bestuur Contact 
Lieuwke Kampman-Mulder

Voorzitter

bestuur@energy-ommen.nl


Therésia Stobbelaar-Verhoek

Secretaris

bestuur@energy-ommen.nl

Willem ter Avest

Penningmeester

penningmeester@energy-ommen.nl


Ilse Kodden Ledenadministratie ledenadministratie@energy-ommen.nl

Marjan Visker-Leemhuis

PR en communicatie

bestuur@energy-ommen.nl
Ivonne Saueressig Sponsoring bestuur@energy-ommen.nl
Marieke Woertink Sponsoring en mailbeheer bestuur@energy-ommen.nl
Marlien Hekman Activiteiten ac@energy-ommen.nl
Anita 't Jong-de Jonge Personeel, opleiding en wedstrijden bestuur@energy-ommen.nl


In 2020 heeft Energy Ommen de noodklok aangeslagen met behulp van een brandbrief die verstuurd is onder onze leden en belangstellenden via sociale media. Na ruim 1,5 jaar intensief zoeken naar nieuwe leden voor het bestuur is dit tot september 2020 niet gelukt. Gelukkig hebben er door deze actie enthousiaste, daadkrachtige en bereidwillige mensen aangemeld om ons bestuur weer voltallig te maken en om Energy Ommen draaiende te houden. We zijn enorm blij met deze inzet aangezien hierdoor Energy Ommen kan blijven bestaan.  


Van links naar rechts, van boven naar beneden: Marlien Hekman, Anita ’t Jong, Lieuwke Kampman, Therésia Stobbelaar, Yvonne Saueressig, Marjan Visker en Marieke Woertink. Willem ter Avest en Ilse Kodden ontbreken op de foto.

Sponsoren