Lid worden

Enthousiast geworden? Dan ben je van harte welkom binnen de les van jouw interesse. Je mag vier keer gratis meedoen om te kijken of de les is wat je ervan verwacht. In de vierde les beslis je of je ook daadwerkelijk lid wilt worden. Inschrijven kan via onderstaande button. Let erop dat het IBAN banknummer correct is ingevuld! De lesgelden worden per automatische incasso maandelijks geïnd. De contributie per les vind je hier.

Wil je graag 4 keer gratis een proefles doen? Klik dan op Lid worden, vul je gegevens in en selecteer proefles.

LID WORDEN!


Aanmelding

Bij aanmelding verleent de ondergetekende hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Energy Ommen om de van toepassing zijnde maandelijkse contributie, de bondscontributie en eventuele wedstrijdkosten af te schrijven ten behoeve van het lidmaatschap en een éénmalige afschrijving van het inschrijfgeld. Door het ondertekenen en het verzenden van het aanmeldingsformulier verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van deze bepalingen. 

 

De verschuldigde contributie wordt per maand vóóruit betaald. De afschrijvingen vinden aan het begin van iedere maand plaats. 

 

Op onze Facebookpagina plaatsen wij regelmatig nieuws. Bij vragen over het lidmaatschap of de contributie, kun je contact opnemen met de ledenadministratie, via het volgende mailadres: ledenadministratie@energy-ommen.nl

 

Wil je een aanpassing doen in je bestaande lidmaatschap, vind je via onderstaande button de benodigde formulieren.

Overige formulieren

Selectieleden worden geselecteerd en getoetst door de selectieleiding. De door de KNGU aan Energy Ommen berekende wedstrijdkosten worden doorberekend aan de leden. Voor de selectieleden is een selectiepakje verplicht

Voor meer informatie kun je terecht bij de leiding en op deze pagina.

Contact

Energy Ommen
Slagenweg 3
7730 AC Ommen
info@energy-ommen.nl

Sponsoren