FORMULIEREN

Wilt u een inschrijving, wijziging of afmelding doorgeven? Download het betreffende formulier en vul deze in. Dit kan alleen schriftelijk en door ondertekening op het daarvoor bestemde aanmeldings-, mutatie- of afmeldingsformulier. Het document Portretrecht dient apart ingevuld en ingeleverd te worden. 

Formulieren zijn verkrijgbaar bij de leiding of via de website. De formulieren moeten worden ingeleverd bij de leiding. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 6 maanden. Er geldt een opzegtermijn van een maand vóór het verstrijken van ieder kwartaal (dus afmeldingen inleveren vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december).  

Via onderstaande linkjes kunnen de formulieren gedownload worden:

Portretrecht.pdf

Mutatieformulier 2021

LID WORDEN

 

Sponsoren