Contributielijst

Contributie per maand: 

 les  Leeftijd 1,5 t/m 15 jaar   16 jaar en ouder 
 Ouder & Kindgym  €10,00  
 Recreatiegym J/M  €12,00 €14,00
 Jumping Kidz  €12,00  €14,00
 Turn 4 all   € 16,00  €19,00
 Jong Talent  €16,00  
 Springselectie   (1,5 uur)   €16,00  €19,00
Golden Oldies  €19,00   
 Springselectie (1,75 uur)   €16,75  €20,00
 Springselectie     ( 2 uur)  €17,75  €21,00
 Toestelselectie  €17,75  €21,00
     
 Dames Trim    €14,00
 HiB    €14,00
 Heren Trim    €14,00


 

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd.

Bij het volgen van 2 lessen of meer wordt er een leskorting van 20% berekend.

Bij meerdere leden uit 1 gezin wordt een familiekorting van 10% berekend.

 

Inschrijfgeld
Het Inschrijfgeld bedraagt € 3,00 en wordt gelijktijdig met de eerste contributie incassering geïnd.

 

Bondscontributie

Als vereniging zijn wij lid van de KNGU en hiervoor dient ieder lid via Energy Ommen bondscontributie te betalen. Dit bedrag wordt door de vereniging dus ook volledig afgedragen aan de KNGU. De KNGU zorgt er voor dat we kunnen en mogen bestaan als vereniging, denk hierbij aan het aanbieden van cursussen, organiseren van wedstrijden, zorgen voor passende verzekeringen, etc. Het lidmaatschap van Energy Ommen bij de KNGU is verplicht, hierin bestaat feitelijk geen keuze.

Voor elk lid van Energy Ommen zijn wij verplicht om een contributie te betalen, het maakt hierbij niet uit welke les er wordt gevolgd, er wel of niet meegedaan wordt met wedstrijden of leeftijd. En ook ben je via de KNGU aanvullend verzekerd wanneer er tijdens de lessen iets voorvalt. Energy Ommen regelt de bijdrage aan de KNGU.


Tarieven  bondscontributie 

De tarieven per kwartaal voor 2023 worden als volgt:

Junior leden   € 6,50  (was € 5,95 in 2022)
Senior leden   € 8,00  (was € 7,35 in 2022)

Jaarlijks worden de contributietarieven van de KNGU geïndexeerd. Na zorgvuldige afweging en op basis van de enorme lastenstijgingen waarmee we worden geconfronteerd ontkomen we niet aan een verhoging van de contributie met 8%. Deze verhoging komt voornamelijk voort uit de hoge inflatiecijfers (14,3% in oktober 2022) en stijgende personeelskosten (cao sport).

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per half jaar, voor 1 juli of voor 1 januari. Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met Ilse Kodden (ledenadministratie) via het volgende mailadres: ledenadministratie@energy-ommen.nl.

 

Aanmelding en wijziging en beëindiging

Dit kan alleen door het juiste formulier op de website in te vullen, te ondertekenen en te verzenden. Klik op Formulieren  om naar de pagina met formulieren te gaan. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 6 maanden

 

 

 

 

 

Sponsoren