Contributielijst

Contributie per maand: 

Les  Leeftijd

1,5 t/m  15 jaar
 
 
16 jaar en ouder 
Ouder & Kindgym  €11,20  
Recreatiegym J/M €13,20 €15,40
Jumping Kidz €13,20 €15,40
Turn 4 all  €17,20 €19,90
Jong Talent €17,20  
Golden Oldies    €19,90 
Springselectie (1,75 uur)  €19,20 €22,15
Springselectie  ( 2 uur) €21,20 €24,40
Toestelselectie €19,20 €22,15
     
HiB   €15,40
Heren Trim   €15,40

 

 

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd.

Volg je 2 of meer lessen dan krijg je 15% korting over het totaalbedrag aan lessen

 

Inschrijfgeld
Het Inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en wordt gelijktijdig met de eerste contributie incassering geïnd.

 

Bondscontributie

Als vereniging zijn wij lid van de KNGU en hiervoor dient ieder lid via Energy Ommen bondscontributie te betalen. Dit bedrag wordt door de vereniging dus ook volledig afgedragen aan de KNGU. De KNGU zorgt er voor dat we kunnen en mogen bestaan als vereniging, denk hierbij aan het aanbieden van cursussen, organiseren van wedstrijden, zorgen voor passende verzekeringen, etc. Het lidmaatschap van Energy Ommen bij de KNGU is verplicht, hierin bestaat feitelijk geen keuze.

Voor elk lid van Energy Ommen zijn wij verplicht om een contributie te betalen, het maakt hierbij niet uit welke les er wordt gevolgd, er wel of niet meegedaan wordt met wedstrijden of leeftijd. En ook ben je via de KNGU aanvullend verzekerd wanneer er tijdens de lessen iets voorvalt. Energy Ommen regelt de bijdrage aan de KNGU.


Tarieven  bondscontributie 
Energy heeft de bondscontributie van de KNGU vanaf 01-01-2024 geïntegreerd in de maandelijkse contributie.
In 2024 bedraagt de contributie € 6,90 voor junioren per kwartaal (€2,30 per maand) en €8,50 voor senioren (€2,85 per maand) 
Energy zal een mogelijke jaarlijkse indexatie vanuit de KNGU doorberekenen in de contributie van een nieuw kalenderjaar.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per half jaar, voor 1 juli of voor 1 januari. Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met Jeske Habers (ledenadministratie) via het volgende mailadres: ledenadministratie@energy-ommen.nl.

 

Aanmelding en wijziging en beëindiging

Dit kan alleen door het juiste formulier op de website in te vullen, te ondertekenen en te verzenden. Klik op Formulieren  om naar de pagina met formulieren te gaan. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 6 maanden

 

Sponsoren