Contributielijst

 

Contributie per maand: 

 

Les:                                                       Leeftijd: 1,5  t/m 15 jaar          16 jaar en ouder

 

Ouder & Kind gym €  9

 

Recreatie gym jongens en meisjes   € 11   € 13

Jumping Kidz + Star kids € 11   € 13

 

Jong Talent   € 15

Springselectie (1,5 uur) € 15   € 18

Springselectie (1,75 uur) € 15,75 € 19

Springselectie (2 uur) € 16,75 € 20

Toestelselectie   € 16,75   € 20

 

Dames Trim   € 13

HIB   € 13

Galm   € 13

Heren Trim   € 13

 

 

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd.

Bij het volgen van 2 lessen of meer wordt er een leskorting van 20% berekend.

Bij meerdere leden uit 1 gezin wordt een familiekorting van 10% berekend.

 

Inschrijfgeld
Het Inschrijfgeld bedraagt € 3,00 en wordt gelijktijdig met de eerste contributie incassering geïnd.

 

Bondscontributie

Als vereniging zijn wij lid van de KNGU en hiervoor dient ieder lid via Energy Ommen bondscontributie te betalen. Dit bedrag wordt door de vereniging dus ook volledig afgedragen aan de KNGU. De KNGU zorgt er voor dat we kunnen en mogen bestaan als vereniging, denk hierbij aan het aanbieden van cursussen, organiseren van wedstrijden, zorgen voor voor passende verzekeringen, etc. Het lidmaatschap van Energy Ommen bij de KNGU is verplicht, hierin bestaat feitelijk geen keuze.

Voor elk lid van Energy Ommen zijn wij verplicht om een contributie te betalen, het maakt hierbij niet uit welke les er wordt gevolgd, er wel of niet meegedaan wordt met wedstrijden of leeftijd. En ook ben je via de KNGU aanvullend verzekerd wanneer er tijdens de lessen iets voorvalt. Energy Ommen regelt de bijdrage aan de KNGU.


Tarieven  bondscontributie 2016 

Voor 2016 zijn (inclusief reguliere indexering en een structurele verhoging van € 4,50 per lid per jaar) de volgende tarieven vastgesteld: 

Leden:    0 t/m 15 jaar       :   € 20,24 (2015: €15,36) 

               16 jaar en ouder :   € 24,72 (2015: € 19,72)

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient minimaal 1 maand voor de ingang van het nieuwe kwartaal gedaan te worden, wat betekent dat je opzegging voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december bij de ledenadministratie binnen moet zijn. Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met Ilse Kodden (ledenadministratie) via het volgende mailadres: ledenadministratie@energy-ommen.nl.

 

Aanmelding en wijziging en beëindiging

Dit kan alleen schriftelijk en door ondertekening op het daarvoor bestemde aanmeldings-, mutatie- of afmeldingsformulier. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de leiding of via deze link. De formulieren moeten worden ingeleverd bij de leiding. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 6 maanden. 

 

 

 

 

 

 

Sponsoren