Vertrouwenscontactpersoon

 

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden, jij ook... Toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij dat graag wilt. Energy Ommen wil een veilige, sociale en plezierige sportvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen Energy Ommen. We doen er alles aan dit zoveel mogelijk te voorkomen maar één van de stappen die wij hebben genomen is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

 

De vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging is Hetty Timmerman.

Onze VCP, is werkzaam in het speciaal onderwijs, en helpt Energy Ommen om een veilige sportomgeving te creëren. Als VCP ben je onafhankelijk en dus geen lid van het bestuur. Tijdens de algemene vergadering in maart 2022 wordt zij formeel benoemd.

 

Binnen Energy Ommen is de VCP het eerste aanspreekpunt voor iedereen (lid, ouder, trainer, leider, toeschouwer, vrijwilliger, bestuur) die een vraag heeft over of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Denk bijvoorbeeld aan treiteren en/of pestgedrag, agressie (ook vanaf de zijlijn/tribune), discriminatie, seksuele intimidatie en andere voor jou ongewenste omgangsvormen.

Het is natuurlijk mooi als je problemen onderling kunt oplossen. Maar dat is voor lang niet iedereen zo gemakkelijk en dan is het fijn als je er met de VCP in vertrouwen over kunt praten.

 

Wat kun je van de VCP verwachten?
Je kunt jouw verhaal op vertrouwelijke basis met haar bespreken. Ze zal luisteren naar jouw zorgen, klacht of probleem. Samen zullen jullie dan bespreken wat er voor nodig is om de zorgen weg te nemen en/of een oplossing zoeken. Verder kan zij je doorverwijzen naar hulpverlening als dat nodig is. Mocht het zo zijn dat jullie er samen niet uitkomen omdat het probleem te groot is, dan kan ze terugvallen op een vertrouwenspersoon van de KNGU, die jou/ons dan verder helpt.

 

De activiteiten als VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Energy Ommen. De VCP zal dan ook aan het bestuur rapporteren of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden en wordt de vertrouwelijkheid volledig gewaarborgd (tenzij de aard van de melding van dusdanige aard is dat er een strafrechtelijk vervolg komt). Alleen op die manier kan het bestuur immers werken aan het creëren van een veilige sportomgeving.

 

Zit je ergens mee? Stuur dan een e-mail naar vertrouwenscontactpersoon@energy-ommen.nl met het verzoek contact op te nemen en je telefoonnummer. Hetty neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. En natuurlijk kun je haar altijd aanspreken op de club.

Sponsoren