Even voorstellen

Missie 

Energy Ommen is een levendige vereniging met een duidelijke visie en structuur. Veel vrijwilligers  dragen hun steentje bij aan wat misschien wel de gezelligste sportvereniging van Ommen  is. 

 

Visie 

Energy Ommen is een saamhorige vereniging met betrokken leden en ouders met als kernactiviteit gymnastiek. Er is voor haar leden een aantrekkelijk aanbod in een veilige sportomgeving, waarin  iedereen zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. Energy Ommen is zichtbaar maatschappelijk  betrokken en heeft een aanbod voor speciale doelgroepen. Energy Ommen heeft de wens om ‘een grotere gymnastiekvereniging te worden op het hoogste niveau. 

 

Doelstelling 

Om onze missie en visie te laten slagen willen wij zoveel mogelijk kinderen op een gezonde manier  laten bewegen, waarbij ruimte is voor plezier tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten  binnen onze vereniging. Gedurende het seizoen organiseren wij diverse activiteiten, zoals; eieractie, instuif, kamp, uitvoering, onderlinge wedstrijd, pepernotenactie, pietengym, en nog veel meer. Door de samenwerking tussen bestuur, leiding, ouders, commissies én de betrokkenheid van leden, heeft het bestuur de ambitie om een gezonde en groeiende vereniging neer te zetten en de continuïteit met goed opgeleide trainers te waarborgen.

 

Wie aan gymnastiek wil doen, is dus bij Energy Ommen meer dan welkom!  

Sponsoren