Jeugdfonds Sport & Cultuur

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met sportieve activiteiten en lid kunnen worden van een sportvereniging. Ook binnen onze vereniging kun je via het Jeugdfonds Sport en Cultuur lid worden en zo toch lekker sporten bij Energy.

Voor die kinderen en jongeren betaald het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Spelregels

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden. Wel moet er voor elk kind apart een aanvraag worden ingediend. 
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair*.
  • De contributie / lesgeld wordt rechtstreeks betaald aan de sportclub of instelling waar het kind les heeft.
  • De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

*Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, bewindvoerder of een maatschappelijk werker. Wil je meer weten over de rol van de intermediair? Kijk dan op jeugdfondssportencultuur.nl.

Wil je als ouder/verzorger een aanvraag voor je kind indienen, neem dan in je eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals. Voor meer informatie kun je naar de website: Home | Jeugdfonds Sport & Cultuur (allekinderendoenmee.nl)


 

Contact

Energy Ommen
Slagenweg 3
7730 AC Ommen
info@energy-ommen.nl

Sponsoren