Acitiveitencommissie

Binnen onze vereniging hebben we een activiteitencommissie. Hierin zitten momenteel Henriette van de Veen ( voorzitter), Eline Visscher, Mariska Stegeman, Lieuwke Mulder ( voorzitter), Margot Willems, Sanne Berger, Anita t' jong, Natascha Kampman, Ilse Kodden en Karin Hendriks. Er zijn verschillende activiteiten die jaarlijks terugkeren, en daarin heeft de activiteitencommissie vooral een praktische rol. Bijvoorbeeld zorgen dat de aankleding en catering rond een activiteit geregeld en aanwezig is. Ook zorgen zij voor de Turnda, de  kantine in de Slaghen. We zijn heel blij met deze groep mensen, zonder hen zou het een kale bedoening zijn! We zijn altijd op zoek naar mensen die zich ook willen inzetten tijdens activiteiten. Meld je ook aan zodat we samen onze mooie vereniging levendig en actief houden.

Algemeen emailadres: info@energy-ommen.nl


Sponsoren